Events

Portfoliokatselmus tulossa – ilmoittaudu mukaan ja osallistu arvontaan!

Published: 21/06/2022

Suuren suosion saavuttanut, suomalaisille tekstiili- ja pintasuunnittelijoille suunnattu portfoliokatselmus järjestetään tänä vuonna hiukan poikkeavasti. Patternsfrom Agencyn edustamat suunnittelijat valitaan mukaan ainoastaan portfoliokatselmusten kautta. Tarjoamme myös muita palvelujamme, esim. osallistumismahdollisuuksia kansainvälisille messuille, aina ensisijaisesti katselmuksessa tavatuille suunnittelijoille. Tällä kertaa portfoliokatselmuksen ohessa kerätään myös aineistoa pro gradu -tutkielmaan. Tutkimuskyselyn perusteella kutsumme portfoliokatselmukseen 4-6 suunnittelijaa, erikseen sovittavana ajankohtana heinä-elokuussa.

Tutkimuskyselyllä ja portfoliokatselmuksessa kerätään tietoa muotoilijoiden ammatti-identiteetistä ja valmiudesta toimia itsenäisinä kuosi- ja pintasuunnittelijoina. Tutkimustulosten avulla Patternsfrom Agency Oy kehittää suunnittelijoille suunnattuja valmennuksia ja koulutuksia. Tulokset julkaistaan käsityötieteen pro gradu -tutkielmassa, joka liittyy toisen agenttimme Kristiina Tergujeffin suorittamaan maisteritutkintoon Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutuksessa.

Rentohenkisessä portfoliokatselmuksessa suunnittelija tavallisesti esittelee vapaamuotoisesti sähköistä portfoliotaan. Toisinaan erittäinkin polveilevan keskustelun avulla agentit tutustuvat suunnittelijaan ja hänen toimintaansa noin 30 minuutin ajan. Kaikki portfoliokatselmukseen osallistuvat suunnittelijat saavat palautetta portfoliostaan sekä mahdollisia kehitysvinkkejä suunnittelutyölleen. Tällä kertaa katselmus toteutetaan hiukan strukturoidummin haastatteluna, joten katselmusaikaa on varattu kullekin siihen valitulle suunnittelijalle n. 60 minuuttia, sisältäen haastattelun ja palautteen.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Patternsfrom Agencyn 60 minuutin pituinen ja 99€ arvoinen etävalmennus. Lisäksi kaikkien portfoliokatselmuksessa haastateltavien suunnittelijoiden kesken arvotaan toinen samanlainen 60 minuutin valmennus. Valmennukset pidetään syksyllä 2022 erikseen sovittavana ajankohtana. Lisätietoa valmennuksesta verkkokaupassa ja referenssisivuillamme.

Hae tutkimukselliseen portfoliokatselmukseen 15.7. mennessä näin:

 • kokoa omaa suunnittelutyötäsi kuvaava yhden A4-sivun kokoinen portfolio-teaser (pdf)
 • tiivistä koulutus-, työ- ja suunnittelijahistoriasi yhden A4-sivun pituiseen ansioluetteloon
 • ilmoittaudu mukaan 15.7.2022 mennessä

 

Lisätietoa tutkimuksesta

Tutkimusaineistoa kerätään kahdessa vaiheessa:

 1. Kysely
  • Kyselyllä kerätään yleistä tietoa tutkimuksen tueksi. Tiedot käsitellään anonyymisti.
  • Osallistuaksesi portfoliokatselmukseen, joka samalla toimii tutkimushaastatteluna, pyydämme sinua täyttämään tutkimuskyselyn lopussa yhteystietosi, sekä lisäämään linkin sähköiseen teaseriin (yksisivuinen A4-kokoinen visuaalinen tiivistelmä itsestäsi suunnittelijana) ja CV:een, jotta voimme tutustua niihin etukäteen.
 2. Portfoliokatselmus (haastattelu)
  • Haastateltavaksi valitaan 4-6 kyselyyn vastannutta henkilöä. Haastattelu tehdään “stimulated recall” -menetelmää soveltaen ja se muistuttaa Patternsfrom Agencyn vuosittain järjestämiä portfoliokatselmuksia.
  • Haastateltava esittelee omaa sähköistä portfoliotaan haastattelijan tukikysymysten avulla. Haastattelu pidetään etänä Zoomin kautta ja tallennetaan tutkimusaineistoksi.
  • Haastattelun päätyttyä haastateltava saa lyhyen palautteen portfoliostaan samaan tapaan kuin normaaleissa portfoliokatselmuksissakin.

Jotta pystymme ottamaan yhteyttä haastateltaviin tutkimushenkilöihin, kerätään tutkimuskyselyssä vastaajien yhteystiedot. Yhteystietoja käytetään vain portfoliokatselmukseen kutsumisessa. Kyselyn ja haastattelun sisältöä analysoitaessa vastaukset käsitellään kuitenkin anonyymisti ja personoimatta, eikä vastaajien henkilöllisyyttä tai portfolioita julkaista missään tilanteessa.

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 20 minuuttia. Portfoliokatselmus (haastattelu) ja palaute kestävät yhteensä noin 60 minuuttia. Heinä-elokuussa järjestettävän portfoliokatselmuksen (haastattelun) tarkempi ajankohta sovitaan erikseen siihen valittujen tutkimushenkilöiden kanssa.

Teemme valinnat portfoliokatselmukseen valituista suunnittelijoista viikolla 29, jolloin vahvistamme valituille suunnittelijoille tapaamisajan. Valitut suunnittelijat saavat aikaa sovittaessa lisäohjeita portfoliokatselmusta varten.